Hướng dẫn thanh toán

DANH SÁCH TÀI KHOẢN CHẤP NHẬN THANH TOÁN

    

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank

Chủ tài khoản: Trần Thị Luyến

Số tài khoản: 19035507675017

Chi nhánh: Hải Phòng